Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Unity School Of Christianity


Unity School of Christianity - Verschillende godsdiensten
De "Unity School of Christianity" (de "Eenheidsschool van het Christendom"), kortweg ook wel "Unity Church" genoemd, werd in 1889 gesticht door Charles Fillmore en verspreidt zich voornamelijk via de distributie van literatuur. De volgelingen worden aangemoedigd om hun eigen godsdienst niet te verlaten, maar om deze juist te blijven volgen. De Unity School of Christianity voelt zich geroepen om hun leer op deze subtiele manier uit te zaaien. Het hoofddoel van de Unity School of Christianity is mensen in staat stellen om een erfgenaam te worden van hun ware goddelijke aard. "Wij zien het goede in alle godsdiensten en wij willen dat iedereen zich vrij voelt om de Waarheid voor zichzelf te ontdekken, waar hij die ook mag vinden" ("Modern Thought", oftewel "De moderne gedachte", 1889, p. 42).


Unity School of Christianity - De theologie
Het geloof van de Unity School of Christianity aangaande verlossing wordt beschreven in hun publicatie "Salvation" ("Verlossing"). Hierin lezen we het volgende: "Feitelijk is verlossing een van de voortreffelijkste woorden in onze taal, want het betekent slechts dat wij, door de deugdelijkheid van Gods aanwezigheid in ons wezen, de macht hebben om verkeerde gedachten te overwinnen en ons zo te bevrijden van de ongelukkige resultaten van een dergelijke denkwijze". De publicatie gaat als volgt verder: "Redding en wedergeboorte betekenen dat persoon volledig in de Waarheid moet stappen en een nieuwe leefwijze moet opbouwen. Dit is de manier om gered te worden, zoals Jezus ons heeft geleerd." Volgens de Unity School of Christianity zijn er geen zonden die vergeven hoeven te worden. Het enige wat een mens hoeft te doen is geloven in zijn eigen goddelijke aard en zijn geloof alleen zal dit waar maken. De Eenheidsschool ontkent het bestaan van hemel en hel.

De Eenheidsschool onderwijst dat een mens, wanneer hij zijn goddelijke aard ontdekt, zijn innerlijke wezen verheft totdat hij volledig "God-verwezenlijkt" is. Wanneer hij deze toestand heeft bereikt, bevindt hij zich in een perfecte eenheid met God en heeft hij geen verdere redding nodig. Hij is nu goddelijk.

Wie is Jezus? Volgens de Unity School of Christianity was Jezus slechts een man die een hogere mentale toestand had bereikt. J. Sig Paulson, een schrijver in het "Unity" magazine, schrijft: "Elk individu heeft binnen in zichzelf een Christus-potentieel, de Christus-aanwezigheid, de Christus-realiteit". De Eenheidsschool stelt dat elke man en elke vrouw het potentieel heeft om "Christus" te worden.

Wie is God? Fillmore schrijft: "We moeten het idee van een persoonlijke God die over ons heerst uit ons hoofd zetten... God is geen persoon, maar een principe" ("Dynamics for Living", oftewel "Dynamiek voor het Leven", p. 30).


Unity School of Christianity - Reïncarnatie
De Unity School of Christianity gelooft ook in reïncarnatie. Het is een onderdeel van hun leer. Charles Fillmore zei dat reïncarnatie een eenvoudige manier voor God is om de mens een tweede kans op perfectie te bieden. In Artikel 22 van de "Unity Statement of Faith" (de geloofsbelijdenis van de Eenheidsschool) staat: "Wij geloven dat de ontbinding van geest, ziel en lichaam, die door de dood wordt veroorzaakt, door een wedergeboorte van diezelfde geest en ziel in een ander lichaam hier op aarde ongedaan wordt gemaakt. Wij geloven dat de herhaaldelijke incarnaties van de mens een genadige voorziening zijn van onze liefdevolle vader met het doel om iedereen een kans te geven om onsterfelijkheid door regeneratie te verkrijgen, zoals voor Jezus het geval was". De Eenheidsschool gelooft dat de ziel zich na de lichamelijke dood in een draaiende cyclus door de lichamen van lagere dieren of andere mensen beweegt. Dit gaat door tot de reiniging is bewerkstelligd. Dan gaat de ziel naar Nirvana (Boeddhisme) of Brahma (Hindoeïsme).


Unity School of Christianity - Het Christelijke antwoord
De leer van de Unity School of Christianity is in strijd met de Bijbel. De Bijbel zegt heel helder: "Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God" (Romeinen 3:23). Alle mensen hebben een Redder nodig.

De Bijbel ontkent verder de maatstaf van de Eenheidsschool voor de redding van de mens. Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij." Alleen door Jezus kunnen mensen verlossing ontvangen, niet door hun eigen inspanningen (Efeziërs 2:8-9).

De Bijbel toont Jezus als de zondeloze Zoon van God - volledig God en volledig mens (Johannes 5:18, Filippenzen 2:6-7). Volgens de Bijbel is God meer dan een principe; Hij is een persoonlijke Schepper.

Aangaande reïncarnatie vertelt de Bijbel ons dat wij mensen slechts één keer sterven en dan het oordeel tegemoet zien (Hebreeën 9:27). De Bijbel zegt nergens dat mensen een tweede kans om te leven krijgen, of als andere mensen of dieren terugkomen. Al duizenden jaren lang is reïncarnatie een populair geloof, maar het is nooit aanvaard door mensen die in de Bijbel geloven.

We zouden nog lang kunnen doorgaan met de lijst van tegenstellingen. Het mag duidelijk zijn dat de Unity School of Christianity niet op de Bijbel gebaseerd is.


Ontdek nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden