Sekten

Houden alle sekten zich bezig met magie, dierenoffers en duivelsverering? Ontdek hier wat de werkelijke kenmerken zijn van een sekte. Leer waarom sommige groeperingen diepere doelen en religieuze motieven hebben en daarom meer zijn dan sociale organisaties of broederschappen. Leer over de geschiedenis en de primaire leer van deze sekten. Hun oorsprong, hun geloof en hun bedrog zouden jou wel eens kunnen verrassen!
* Nieuw


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen