Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Alles over sekten Sitemap

Sekten - AllAboutCults.org
Wat onderscheidt een sekte van andere religieuze groeperingen? Waarom willen mensen zich er bij aansluiten? Ontdek de belangrijkste ideeën van verschillende bekende sektarische groeperingen.

Christadelphians
Leer meer over de leer en de geschiedenis van deze godsdienst. Hoe begon het allemaal?

Christian Scientist
Het begin, de geschiedenis en de publicaties van de 'Church of Christ, Scientist'. Mary Baker Eddy. Onderzoek de inhoud van hun metafysische leer.

Church Universal and Triumphant
Ontdek meer over de leer en de motieven van deze 'kerk'. Is deze leer de sleutel tot de ontdekking van een hogere vorm van jezelf?

Edgar Cayce
Wie was de slapende profeet? Waarom was hij als helderziende zo succesvol? Wie zijn de andere zogenaamde 'profeten'? Zijn ze geloofwaardig?

Jehovah's Getuigen
Charles Taze Russell en de geschiedenis van zijn theologie. Een overzicht van de belangrijkste doctrines van het Wachttorengenootschap. Het eenvoudige Christelijke antwoord.

José Luis de Jesús Miranda
Was hij de Messias of een oplichter? Leer meer over deze man en waar hij voor stond.

Meher Baba
Leer meer over deze godsdienst en wat deze onderwijst en beweert. Bevat deze godsdienst waarheid of leugens?

Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift
Hoe geloofwaardig is deze vertaling? Wat zijn de feiten? Wat leert deze vertaling ons over verschillende aspecten van de theologie en het geloof? Ontdek het hier.

Religieuze sekten
De populaire definities. Het Christelijke perspectief. Mormonisme, Jehovah's Getuigen, Christian Science. Verschillen in de leer en variaties op het Evangelie. Waarom is dit zo belangrijk?

Remnant Fellowship
Leer over het geloof van deze groepering en waarom dat zorgwekkend is. Het is echt meer dan een dieetmethode.

Science of the Mind
Leer meer over deze 'kerk van de religieuze wetenschap'. Wat geloven zij en wat onderwijzen zij? Wat zijn de grondbeginselen van hun geloof?

Theosofische Vereniging
Leer over deze groep en wat zij geloven. Waar staan hun ideeën en doelen vergeleken met het Christendom?

Unity School Of Christianity
Ontdek hier meer over de geschiedenis en de belangrijkste overtuigingen van deze wereldgodsdienst. Is het de waarheid of een dwaling?

Vrijmetselarij
De achtergrond en de basisprincipes. De traditie, de legenden en de samenzweringen. Een sociaal broederschap of een religieuze instelling? De leer van de vrijmetselarij.

Vrijmetselarij 2
De achtergrond en de basisprincipes. De traditie, de legenden en de samenzweringen. Een sociaal broederschap of een religieuze instelling? De leer van de vrijmetselarij.

Wat geloven Mormonen?
Beknopte, maar nauwkeurige samenvatting van de verschillen tussen de leer van de evangelische Christenen en de leer van de Mormonen, ook wel 'Heiligen der Laatste Dagen' genoemd.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden