Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Remnant Fellowship


Remnant Fellowship - Een achterban opbouwen
"Remnant Fellowship" werd in 1999 opgericht door voedingsspecialiste en dieetgoeroe Gwen Shamblin, maker van het zogenaamde "Weigh Down Workshop" dieet. "Weigh Down Workshop" (en "Weigh Down Advanced") is een dieetprogramma dat gebruik maakt van Christelijke principes waarmee deelnemers kunnen afvallen en een intiemere relatie met God kunnen brengen. Shamblin houdt toespraken in het binnen- en buitenland en gebruikt daarbij zeer energetische, motiverende presentaties.

Blijkbaar worden tijdens deze Weigh Down bijeenkomsten leden geworven voor het Remnant Fellowship. Ze raken "verstrikt in de oproep van Mevrouw Shamblin aan trouwe volgelingen om hun kerken te verlaten", zegt een rapport van "Spirit Watch", geschreven door voormalige Weigh Down leden Adam en Maria Brooks. Remnant Fellowship begon met een kleine groep mensen van Shamblins voormalige kerk en stelt dat zij nu een totaal aantal van 130 Fellowships hebben, in Amerika, Hawaii, Canada en de Bahamas.


Remnant Fellowship - De toegepaste principes
Het programma is aantrekkelijk maar "...het wordt uiteindelijk duidelijk dat volgelingen, om succesvol te kunnen zijn in het programma, Gwens geloof moeten aanvaarden dat het zondig is om meer te eten dan nodig is om een natuurlijke honger te stillen. Met andere woorden, volgelingen accepteren geleidelijk dat een ongehoorzaaheid aan God hetzelfde is als een ongehoorzaamheid aan het WD dieet", zo stelt Brooks. Mensen die als leden geworven zijn (om aan het dieet deel te nemen) of als werknemers voor haar bedrijf zijn aangenomen, worden nadrukkelijk aangespoord om de godsdienstige bijeenkomsten van het Remnant Fellowship bij te wonen. Het Spirit Watch rapport meldt dat medewerkers na verloop van tijd werden ontslagen als ze deze bijeenkomsten niet bijwoonden, wat leidde tot rechtszaken op basis van godsdienstige discriminatie.

Meerdere getuigenissen melden dat de gebruiken van Remnant Fellowship onder andere de volgende zijn:

  • Wetenschappelijke en medische data over diëten wordt gebagatelliseerd (dit schept geleidelijk een wantrouwen in "buitenstaanders" en een loyaliteit aan Shamblin).
  • Alleen de NIV ("New International Version") vertaling van de Bijbel wordt gebruikt. Alle andere vertalingen en uitleggingen worden afgewezen, omdat zij een "valse Jezus en een valse boodschap van genade" voorstellen.
  • Schriftteksten worden misbruikt en uit verband getrokken, zodat zij lijken overeen te stemmen met Shamblins programma.
  • Er wordt druk uitgevoerd op de leden wat betreft hun relaties met familie en vrienden die geen lid zijn van Remnant Fellowship.
  • Er wordt onderwezen dat alle andere moderne kerken vervalsingen zijn.
Over hun dieetpraktijken zegt Remnant Fellowship op hun website het volgende: "Onze handen behoren niet aan ons toe; zij zijn van God. Als wij heilige handen (apart gezet om geen andere god te dienen) tot God willen opheffen, dan kunnen ze niet onze gezichten (die onszelf dienen) voeden als God "Nee" heeft gezegd; dat zou betekenen dat je voor JEZELF knielt in plaats van God". Remnant Fellowship impliceert bovendien in andere uitspraken dat zwaarlijvigheid een zonde is.

Het meest alarmerend zijn de bevindingen van "The Christian Apologetics and Research Ministry" (oftewel "De Christelijke bediening voor apologetiek en onderzoek") : "Mevrouw Shamblin ontkent de Drie-eenheid, de werkelijke Goddelijkheid van Christus en de Persoonlijkheid en de ware Goddelijkheid van de Heilige Geest. Zij onderwijst een valse doctrine over God. Dit is zo'n belangrijk onderwerp dat Thomas Nelson Publishers de uitgave van het volgende afslankboek van Shamblin annuleerde. Zij is ook verwijderd van de website van Women of Faith."

Zij voegen hieraan toe: "Het probleem zit niet in het dieet zelf, maar in de associatie met de valse leer die door Gwen Shamblin wordt onderwezen. Zij ontkent de leer van de Drie-eenheid. In haar artikel "Teaching the Trinity" (oftewel "Het onderricht van de Drie-eenheid") zegt Shamblin: "Ik geloof dat Jezus en God twee verschillende wezens zijn. Ik geloof dat Jezus onze Heer is (dit wordt honderden keren gezegd) en ik geloof dat God God is (dit wordt ongeveer drie keer gezegd), maar ik geloof dat de God van Jezus God de Vader is. Jezus is niet God de Vader."


Remnant Fellowship - Een slechte appel aan de boom
De leer van het Remnant Fellowship over de drievuldige God, die fundamenteel is in het Christendom, zou voor elke ware gelovige en Bijbelstudent een alarmbel moeten zijn. Immanuël (Jezus) betekent "GOD MET ONS" (Matteüs 1:21, 23) en dat wordt volledig genegeerd door het Remnant Fellowship. Shamblin gaat ook op achteloze wijze voorbij aan Johannes 10:30, waarin Jezus Zelf zegt: "De Vader en ik zijn één." (zie ook Johannes 17:11)

Tragisch genoeg zijn de doctrines van sekten, zelfs de sekten die beweren de God van de Bijbel te erkennen, een bedrog van Satan. Zij vergroten de verwarring onder ongelovigen die oprecht op zoek zijn naar de waarheid. Daarom moeten we de Bijbel bestuderen, weten wat de Bijbel te zeggen heeft en zo goed van kwaad kunnen onderscheiden (Hebreeën 5:14, 1 Johannes 4:1). We moeten mensen die het Woord van God misbruiken of in hun eigen voordeel verkeerd uitleggen ter verantwoording roepen en deze zaken belichten.

Remnant Fellowship is een sekte onder de heerschappij van Shamblin; een sekte die Gods Woord misbruikt. Wij hebben het materiaal van Remnant Fellowship, inclusief materiaal van de hand van Shamblin, bestudeerd en geconcludeerd dat zij een grote hoeveelheid werkelijke Schriftteksten gebruiken. Maar een groot gedeelte hiervan wordt uit verband gerukt en verwrongen. Onjuiste verklaringen zijn eraan toegevoegd, waardoor het geheel bedrieglijk is geworden. Wij geloven dat hun dogma gebruikt wordt als een gereedschap van Satan om Gods werkelijke kerk te besmetten.


Leer de waarheid over de Godheid van JezusWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden