Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Edgar Cayce


Edgar Cayce - Wie was hij?
Edgar Cayce (1877-1945) was lange tijd een bekende "helderziende" en "profeet" in de Verenigde Staten. Zijn psychische specialiteiten waren medische diagnoses en de uitlegging van voorgaande levens. Hij werd ook vaak de "slapende profeet" genoemd, omdat hij een groot gedeelte van zijn "interpretaties" en "voorspellingen" in een slaapachtige trance zou hebben ontvangen. Cayce kreeg zijn "krachten" zogenaamd door uit een soort "hoger bewustzijn" te tappen.


Edgar Cayce - Zijn profetische resultaten
Naast zijn "psychische" praktijk stond Edgar Cayce ook bekend om zijn grote aantal voorspellingen in de roddelpers, zoals de voorspelling dat Californië in de Stille Oceaan zou vallen, dat New York door een ramp zou worden vernietigd en dat het geheim van Atlantis en zijn grote energiekristal door de regering van de Verenigde Staten zou worden geopenbaard. Zijn volgelingen houden vol dat hij ook profetische successen had, zoals de grote depressie in de jaren '30 en de kidnapping van Lindbergh, maar die "voorspellingen" zijn uiterst dubieus. Er bestaat een groot aantal broodjeaapverhalen over Edgar Cayce en zijn leven. Hij zou zijn profetische gave bijvoorbeeld hebben ontvangen toen hij op 13-jarige leeftijd door een engel werd bezocht. Een groot aantal volgelingen beweert dat hij de inhoud van boeken kon onthouden als hij ze 's nachts onder zijn kussen zou leggen.

Hoewel Edgar Cayce geen formele opleiding had genoten, werkte hij jarenlang in boekenwinkels en stond hij bekend als een enthousiast lezer. Hij had een grote interesse in boeken over ocsekteisme en folkloristische geneeskunde. Hoewel hij al meer dan een halve eeuw geleden stierf, heeft Cayce nog steeds volgelingen in de "Association for Research and Enlightenment" ("Het genootschap voor onderzoek en verlichting") die duizenden van zijn notities, interpretaties en "medische gegevens" bewaard hebben.


Edgar Cayce - Wat maakt het uit?
Waar komt die overdreven bewondering voor roddelpersprofeten en legendarische helderzienden als Edgar Cayce toch vandaan? Waarom gaan zo veel mensen op zoek naar bizarre fenomenen, terwijl zij hiermee erkennen dat het bovennatuurlijke domein bestaat? Waarom gaan zij niet gewoon op zoek naar de historische waarheid? Telkens wanneer er een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt in de wereld, horen mensen niets liever dan zogenaamde "profetieën". De roddelpers roept dan heel graag de oude (en minder oude) voorspellingen van Nostradamus, Jean Dixon en Edgar Cayce ter herinnering. Waarom hebben mensen überhaupt interesse in het werk van dit soort mensen, als de meeste van hun voorspellingen al onjuist zijn gebleken?

De meesten mensen zouden echt versteld staan als ze de profetieën van de Bijbel eens zouden onderzoeken. Ze zouden dan ontdekken dat de profetieën van de Bijbel echt heel anders zijn dan die van Edgar Cayce en de volkslegenden. De Bijbel staat zelfs helemaal geen profetische fouten toe. De Bijbel gebruikt de vervulling van profetieën als zijn eigen proef voor Goddelijke inspiratie, en deze proef vereist een nauwkeurigheid van niet minder dan 100%! Dat betekent geen enkele voorspellende fouten! Nou, dat is nogal wat. 100%. Geen enkele fout. Denk daar eens even over na.... zouden de gokwereld en de loterijindustrie, waar vele miljarden euro's in omgaan, bestaan als mensen werkelijk en consequent de toekomst zouden kunnen voorspellen? Wij geloven van niet! Natuurlijk is deze "100% standaard" van de Bijbel rechtstreeks evenredig met het aantal voorspellingen in de Bijbel. Het mag duidelijk zijn dat 100% niet zo vreselijk indrukwekkend is als er maar twee profetieën in de Bijbel zouden staan... maar hoe zit het als er meer dan 600 profetieën zijn die volgens de seculiere, historische geschiedenis zijn vervuld... zonder fouten?!! Neem de uitdaging aan en onderzoek ze voor jezelf!


Bekijk nu enkele echte profetieën!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden