Alles Over Sekten Licht schijnt in een donker bos - Alles Over Sekten Banier

Vrijmetselarij

(Read Vrijmetselarij, Part 1 First)

Vrijmetselarij - De aard van God
Hoewel de Vrijmetselarij van hun leden vereist dat zij een "god" erkennen voordat zij in de Loge worden geaccepteerd, zijn de god van de Vrijmetselarij en de God van de Bijbel niet dezelfde. Er bestaat een groot verschil tussen de twee concepten van God. De God van de Vrijmetselarij, de "Grote Architect" of de "Opperbouwmeester des Heelals" (OBDH), is een alomvattend "Levensprincipe" dat zich in alle levende dingen bevindt. In de Vrijmetselarij is God geen persoonlijk wezen, maar een onpersoonlijke kracht, een energie zonder essentie, zonder wezen. In theïstische termen staat dit geloof bekend als pantheïsme.

Als de vereniger van alle godsdiensten stelt de Vrijmetselarij dat "de Christen, de Jood, de Moslim, de Brahmaan en de volgelingen van Confucius en Zarathustra allemaal als broeders kunnen samenkomen en zich in gebed tot die éne god, die zich boven alle Baalim [afgoden] bevindt, kunnen wenden" (Pike, "Morals and Dogma"). Met andere woorden, de Bijbelse God wordt gereduceerd tot het niveau van alle andere goden en gelijk gemaakt met de goden van die godsdiensten. Vrijmetselarij is daarom per definitie een pluralistische "godsdienst" die alle andere godsdiensten berooft van hun uniciteit.


Vrijmetselarij - De aard van Jezus
De Vrijmetselarij heeft ook een pluralistische houding ten opzichte van Jezus Christus aangenomen. In het algemeen zegt de Vrijmetselarij: "Jezus was slechts een mens. Hij was een van de grote voorbeelden, een van de grote mannen uit het verleden, maar niet goddelijk en zeker niet de enige weg naar verlossing voor de verloren mensheid. Hij stond op hetzelfde niveau als andere grootheden in het verleden, zoals Aristoteles, Plato, Pythagoras en Mohammed. Zijn leven en legende waren niet anders dan die van Krishna, de Hindoegod. Hij is de zoon van Jozef, niet de Zoon van God." (Jim Shaw, "The Deadly Deception", oftewel "Het dodelijke bedrog", 1988).

In de Vrijmetselarij wordt Jezus Christus niet gezien als de Redder of als God die in menselijke gedaante naar de aarde kwam. Hij wordt op hetzelfde niveau geplaatst als alle andere grote profeten, geestelijke leiders en goeroes. De Loge staat niet toe dat de naam Jezus Christus gebruikt wordt in hun gebeden of rituelen. Wanneer de Bijbel in ceremonies wordt gebruikt, dan worden alle Schriftteksten die naar Jezus verwijzen hieruit verwijderd. "Alle gebeden in vrijmetselaarsloges moeten gericht zijn aan de ene godheid die door alle vrijmetselaars de Opperbouwmeester des Heelals wordt genoemd." ("The Maryland Master Mason", oftewel "De meester-metselaar van Maryland", maart 1973)


Vrijmetselarij - Wat betekent dit voor Christenen?
De Vrijmetselarij zet zich in voor veel nobele doelen. Niemand kan de liefdadigheid en het sociale werk ontkennen dat door de Broederschap wordt verzet. Maar als "religieuze" instelling heeft de Vrijmetselarij overtuigingen en praktijken die onverenigbaar zijn met het Bijbelse Christendom. De vrijmetselaar die beweert een Christen te zijn moet beslissen wie hij zal dienen: de God van de Bijbel of de God van de Vrijmetselarij. Hij kan niet beide dienen. Uiteindelijk moet elke Christen die deelneemt aan de Vrijmetselarij zichzelf de volgende vraag stellen: wat moeten wij volgens de Loge met Jezus Christus doen? "De Christelijke vrijmetselaar manoeuvreert zichzelf in een moeilijke positie. Hoewel zijn Broederlijke Orde in de vroege jaren zijn Christendom ondersteunde, wordt hiervoor nu geen ruimte meer gelaten, omdat er geen twijfel bestaat over de heidense oriëntatie van de huidige Vrijmetselarij. Daarom moet de vrijmetselaar zichzelf afvragen of hij in goed vertrouwen een onderdeel kan zijn van een organisatie die de God van het Christendom devalueert." (Russ Wise, "Freemasonry and the Christian Church", oftewel "Vrijmetselarij en de Christelijke Kerk", 2002)

Jezus herinnerde belijdende Christenen aan het volgende: "Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel." (Matteüs 10:33)


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutCults.org, Alle rechten voorbehouden