Wat Mormonen Geloven

Wat Mormonen Geloven

 - Verschillen in Doctrine
U bent hier: Culten >> Wat Mormonen Geloven

Wat Mormonen Geloven: De Belangrijkste Verschillen Tussen Mormonisme & Christendom

Wat Mormonen Geloven: Goddelijke Autoriteit
De Mormoonse Kerk gebruikt twee bronnen als hun voornaamste autoriteiten: Het Boek van Mormon en de Bijbel. Het Doctrine en de Verbonden en De Parel van Grote Waarde worden eveneens beschouwd als goddelijk en gezaghebbend. De Christelijke Kerk gebruikt alleen de Heilige Bijbel en de autoriteit van God door de Bijbel. Joseph Smith wordt niet erkend als een profeet.

Wat Mormonen Geloven: De Aard van God
De Mormoonse Kerk ziet God als het Oppermachtige Wezen van het Universum. Maar Hij verkreeg die positie pas na een lange tijdsperiode door een perfect en rechtschapen leven te leiden. God de Vader heeft een lichaam (vlees en beenderen). De Christelijke Kerk verkondigt dat God een eeuwig en oneindig wezen is. Hij is vandaag hetzelfde als Hij altijd is geweest en altijd zal zijn. Hij is een Spiritueel Wezen.

Wat Mormonen Geloven: De Aard van de Mens
De Mormoonse Kerk onderwijst dat mensen al voor hun geboorte als spirituele wezens bestaan. Op het moment van de fysieke geboorte worden lichamen aan deze geesten gegeven. Zij krijgen ook de mogelijkheid om keuzes uit vrije wil te maken. De fysieke wereld representeert een proefperiode. De status van een persoon in het hiernamaals is afhankelijk van de manier waarop een persoon op Aarde heeft geleefd. Als de persoon volgens een acceptabele standaard heeft geleefd (inclusief het vervullen van de Mormoonse tempel-verplichtingen), dan heeft deze persoon het potentieel om in het hiernamaals een god te worden. Zij kunnen ook "spirituele kinderen" verwekken om hun eigen wereld te kunnen bevolken (zoals God met de aarde deed). De Christelijke Kerk stelt dat mensen niet als geesten bestaan voordat zij in deze wereld worden geboren. Mensen kunnen geen goddelijkheid bereiken of andere werelden met "spirituele kinderen" bevolken.

Wat Mormonen Geloven: De Aard van Jezus Christus
De Mormoonse Kerk ziet Jezus en Satan als spirituele broeders en zonen van God. God bracht Zijn plan voor de verlossing van de wereld voort, en Satan stelde zijn eigen plan voor. Jezus accepteerde het plan van de Vader en bood aan om dit uit te voeren in de rol van de Verlosser. De Vader koos Jezus, en de geest van Jezus kreeg door middel van de maagd Maria een lichaam. Hij werd aan een Romeins kruis genageld, en herrees na drie dagen uit de dood om blijk te geven van Zijn godheid. Het karakter en het leven van Jezus liggen voor iedereen die op zo'n rechtschapen niveau handelt binnen handbereik. De Christelijke Kerk leert ons dat Jezus Christus eeuwig heeft bestaan als de Zoon van God en de tweede persoon van de "DrieŽenheid". Jezus nam ongeveer 2000 jaar geleden een menselijke vorm aan en werd door middel van de maagd Maria in onze wereld geboren. Hij werd voor onze zonden aan een Romeins kruis genageld, en herrees na drie dagen uit de dood om blijk te geven van Zijn godheid

Wat Mormonen Geloven: Hoe We Verlossing Kunnen Verkrijgen
"De Mormoonse Kerk stelt dat Jezus Christus de fysieke dood overwon en een fysieke wederopstanding garandeerde voor de hele mensheid. Maar, de spirituele dood kan alleen worden afgewend door een persoonlijke gehoorzaamheid aan God's geboden. Voor de vergeving van zonden zijn geloof, berouw, en een doop door een erkend Mormoons priester noodzakelijk. De praktijk om de doop uit te voeren voor de overledenen is een uitbreiding van dit geloof. Hierin worden Mormonen 'plaatsvervangend' gedoopt voor hen die gestorven zijn zonder op de correcte manier te zijn gedoopt. De Christelijke Kerk leert ons dat we niet in staat zijn om een leven te leiden dat rechtschapen genoeg is om aan de perfecte heilige standaarden van God te voldoen. We moeten daarom een relatie met God aangaan in vertrouwen op en geloof in de daden van Christus aan het kruis, niet door onze eigen bediening. De doop en goede daden zijn handelingen die een gehoorzaamheid aan God uitdrukken, maar zijn geen middelen om eeuwige verlossing te verkrijgen."

Wat Mormonen Geloven: Leven na de Dood
De Mormoonse Kerk houdt vast aan het idee dat er weliswaar een tijdelijke afstraffing voor de meest kwaadaardigen plaatsvindt, maar dat Jezus Christus een nieuw koninkrijk zal vestigen dat uit drie niveaus zal bestaan: het hemelse koninkrijk, het aardse koninkrijk, en het 'telestiale' koninkrijk. De Christelijke Kerk stelt dat er slechts twee mogelijkheden bestaan na de dood: hemel of hel. Deze locaties zijn, zowel fysiek als spiritueel, het eindpunt.

Leer Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Waarom Christendom?

Jehovah Getuigen
Jesus Seminar
Soefisme
Rooms-Katholieke Kerk
Christelijk Geloof
Edgar Cayce
De Weg naar de Hemel
Paus Johannes Paulus II
Christelijke Kerk
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is God?
Is Jezus God?
Groei met God
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Wat Mormonen Geloven to My Google!
Add Wat Mormonen Geloven to My Yahoo!
XML Feed: Wat Mormonen Geloven


Culten Thuispagina | Over Ons | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutCults.org, Alle Rechten Voorbehouden.